juli 14, 2024

Kent u de NEN 3140 cursus?

1 min gelezen

Heeft u wel eens gehoord van de NEN 3140 cursus? Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de elektro branche werken, om zo hun werk goed en vooral veilig uit te kunnen voeren. Door deze cursus leert men de gevaren in het vak. Heb vaak genoeg gehoord dat een van de collega’s een ongeval heeft gehad doordat deze niet de juiste veiligheidsnormen in acht heeft genomen. Vaak is het onwetendheid, maar ook vaak is het gemakzucht, en ja, een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Ook afgelopen week was er weer een collega door het niet toedienen van de veiligheidsvoorschriften in het ziekenhuis terecht gekomen. Zo langzamerhand is het tijd om eens alle veiligheidsvoorschriften nog eens door te nemen. Hierdoor hebben we een bedrijf ingeschakeld die in company alle veiligheidsnormen nog eens met de medewerkers door neemt. Tevens is er de mogelijkheid om online een cursus te volgen. Hier krijgt de cursist een code om toegang te krijgen tot de lessen te volgen, en deze lessen af te sluiten met een examen. Nadat iedereen aan deze cursus heeft deelgenomen, en het examen met goed gevolg heeft afgelegd moet ik zeggen dat het aantal ongevallen met bijna 100% is afgenomen.  200000059