juli 14, 2024

Een scooter verzekeren, hoe verloopt dit in de praktijk?

5 min gelezen

Niet alleen een auto moet in Nederland en in de andere Europese landen verplicht worden verzekerd. Dat geldt ook voor andere gemotoriseerde voertuigen. Ook mensen die eigenaar zijn van een scooter dienen hier rekening mee te houden. Een scooter verzekeren hoeft op zich niet zo heel veel voeten in de aarde te hebben. Je moet er net zoals bij een auto en een brommer wel rekening mee houden dat er een keuze moet worden gemaakt uit drie verschillende soorten verzekeringen. Ook een scooter kan je namelijk gewoon WA verzekeren als door middel van een beperkt of een volledige cascoverzekering. Wil jij hier graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral even snel de informatie doornemen die je hieronder aantreft. 

Is een scooter verzekeren wettelijk verplicht?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen gaan we direct één van de vaakst gestelde vragen beantwoorden met betrekking tot een scooter verzekeren. Is het nu namelijk wel of niet bij wet verplicht om een scooterverzekering af te sluiten? Dat is het absoluut. Van zodra er sprake is van een gemotoriseerd voertuig geldt niet alleen in Nederland, maar bij uitbreiding in de hele Europese Unie de wettelijke verplichting om deze minstens te laten verzekeren door middel van een WA-verzekering. Deze WA-verzekering is in het leven geroepen om de schade in te dekken die je kan toebrengen aan derden. Niet alleen met een auto, maar ook met een scooter is het immers mogelijk om behoorlijk aanzienlijke schade aan te brengen aan anderen. Dit uiteraard met alle financiële gevolgen van dien. De WA-verzekering bied je heel wat financiële zekerheid. 

Hoe duur is een scooter verzekeren?

De verzekeringspremie die je moet betalen voor een scooter verzekeren is altijd afhankelijk van een ruim aantal verschillende factoren. In eerste instantie moet er worden gekeken naar het soort scooterverzekering die je gaat afsluiten. De WA-verzekering is uiteraard de meest voordelige optie die op de markt is terug te vinden. Toch kan het afsluiten van deze verzekering voor je scooter voldoende zijn. Niet alleen het soort verzekering die je gaat afsluiten is overigens bepalend voor de premie die je voor je scooterverzekering moet betalen. Andere zaken die ook een rol spelen zijn: 

  1. De specificaties waar de scooter over beschikt; 
  2. De eventuele rijgeschiedenis waar je als bestuurder over beschikt; 
  3. Het eventuele eigen risico dat van toepassing is op de scooterverzekering;

Je maakt het afsluiten van een scooterverzekering in grote lijnen dan ook eigenlijk als verzekeringnemer (min of meer) zo duur als je zelf wil. Let wel, het prijsverschil tussen de verschillende scooterverzekeringen bij de diverse verzekeraars kan eveneens behoorlijk oplopen. Omwille van deze reden zal je tot de conclusie komen dat het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende verzekeraars die scooterverzekeringen aanbieden zeker de moeite waard is. 

Wanneer is een WA scooterverzekering voldoende?

Een scooter verzekeren door middel van de WA-verzekering is eigenlijk voor veel mensen perfect voldoende. Het is namelijk zo dat een scooter door menig aantal mensen voornamelijk wordt gebruikt om gewoon boodschappen te doen of bijvoorbeeld gezellig wat rond te rijden tijdens de lente- en de zomermaanden. In dit geval is het aantal kilometers die je rijdt zeer beperkt. Dat gezegd hebbende moet er wel rekening worden gehouden met de waarde die de scooter vertegenwoordigt. Een hoge waarde kan ervoor zorgen dat de WA-verzekering net wat minder aantrekkelijk wordt. Vergelijk daarom goed je verzekeringen via Diks.nl.

De belangrijkste reden voor een scooter verzekeren door middel van een WA-verzekering is terug te vinden in de kostprijs die aan deze verzekering is verbonden. Het gebeurt niet zelden dat mensen het belangrijk vinden om de premie van hun scooterverzekering zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je tot de vaststelling komen dat je daar met een WA-verzekering perfect in slaagt. Let wel, je bent op deze manier dus alleen maar verzekerd voor schade die je aanbrengt ten opzichte van derden. 

Wanneer kies je voor een WA+ beperkt casco scooterverzekering?

Net omdat de WA-verzekering uitsluitend schade indekt die wordt veroorzaakt aan derden is het zo dat heel wat mensen er uiteindelijk toch voor kiezen om de WA+ beperkt cascoverzekering af te sluiten. Op deze manier kan men toch rekenen op een gedeeltelijke dekking van eigen schade aan de scooter. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van schade. Denk hierbij concreet aan: 

  1. Schade die het gevolg is van een brand; 
  2. Schade als gevolg van natuurgeweld; 
  3. Een inbraak of diefstal; 
  4. Schade door een aanrijding met een loslopend dier; 

Je scooter verzekeren door middel van een verzekering als deze zorgt ervoor dat je eigenlijk kiest voor de gulden middenweg. Je bent niet alleen maar verzekerd voor schade aangericht aan derden, maar tegelijkertijd voorkom je ook dat je de toch wel vrij dure premie voor de allrisk moet betalen.

Wanneer kies je beter voor een allrisk?

Tot slot kan je voor je scooterverzekering aldus ook nog kiezen voor de allrisk verzekering. Dit is de meest uitgebreide verzekering voor je scooter die aldus logischerwijs ook het meeste kost. Omwille van deze hoge premie is het zeer belangrijk om goed na te denken over de situatie(s) waarin het afsluiten van zo’n allrisk de moeite waard is. Dat is namelijk lang niet altijd het geval. Je moet je eigenlijk op dit vlak twee belangrijke vragen stellen. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Welke waarde vertegenwoordigt jouw scooter? 
  2. Hoeveel kilometers ga je afleggen met de scooter? 

In eerste instantie is er de waarde van de scooter. Zelfs wanneer je een behoorlijk aantal kilometers gaat afleggen op jaarbasis zal je kunnen vaststellen dat het niet de moeite waard is om een allrisk af te sluiten wanneer je een tweedehandse scooter voor een zeer lage prijs hebt aangekocht. Bij een mogelijk totaal verlies van de scooter zal je dan immers nog altijd veel te weinig uitbetaald krijgen. 

Het is dus bij je scooter verzekeren met een allrisk altijd van belang om de risico’s tegenover de kosten af te wegen. Slechts wanneer de risico’s opwegen tegen de hoge(re) premie die moet worden betaald is het de moeite waard om ervoor te kiezen om een allrisk af te sluiten.